• Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • MORZE, PLAŻA, SŁOŃCE, SPOKÓJ.

  Esencja wypoczynku.
 • Zabawa, zabawa, zabawa...

  po prostu... ZABAWA.
 • Lubisz morze, piasek i słońce ?

  Do plaży mamy 5 minut...

Kontrahenci

Informacja dla Kontrahentów Sanatorium Uzdrowiskowego w Dąbkach.

 

Zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Rozporządzenie)

Centrum Medyczne HCP Sanatorium Uzdrowiskowe w Dąbkach (dalej: Sanatorium) podaje następujące informacje:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 194, 61-485 Poznań, REGON 639635360, NIP 783-15-16-773; zwane dalej Administratorem. Sanatorium jest komórką organizacyjną Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych kontrahentów Sanatorium i odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Administrator przetwarza dane osobowe kontrahentów Sanatorium oraz dane osobowe ich przedstawicieli, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a), b), c) i f) Rozporządzenia dla celów:
 1. zawarcia oraz wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora – będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny między innymi do:
 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
 • zrealizowania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (np. podatkowych, rachunkowych, bankowych),
 1. na podstawie odrębnej zgody – dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Przekazanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji umowy.

 • Dane osobowe będą, w razie takiej potrzeby, udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (jak np. Sądy, Prokuratura), a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu danych osobowych (w szczególności podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Sanatorium).
 • Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego

      (tj. poza obszar Unii Europejskiej) ani organizacjom międzynarodowym.

 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 • do usunięcia danych osobowych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których będzie można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa (zależy to np. od podstawy prawnej przetwarzania konkretnych danych).

Dodatkowo osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 • Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 • Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych w sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych przy wykorzystaniu adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

- DO POBRANIA -

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers