• Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • MORZE, PLAŻA, SŁOŃCE, SPOKÓJ.

  Esencja wypoczynku.
 • Zabawa, zabawa, zabawa...

  po prostu... ZABAWA.
 • Lubisz morze, piasek i słońce ?

  Do plaży mamy 5 minut...

Współpracownicy

Informacja dla osób świadczących usługi na podstawie umów cywilno-prawnych w Sanatorium Uzdrowiskowym w Dąbkach.

 

Zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Rozporządzenie)

Centrum Medyczne HCP Sanatorium Uzdrowiskowe w Dąbkach (dalej: Sanatorium) podaje następujące informacje:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 194, 61-485 Poznań, REGON 639635360, NIP 783-15-16-773; zwane dalej Administratorem. Sanatorium jest komórką organizacyjną Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych osób świadczących usługi w Sanatorium na podstawie umowy cywilno-prawnej i odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Administrator przetwarza dane osobowe osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej dla celów:
 1. zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia w związku z przepisami prawa krajowego obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny,
 2. zrealizowania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (np. podatkowych lub rachunkowych), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia,
 3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia to jest:
 • dla celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Sanatorium oraz ochrony mienia – prowadzenie monitoringu wizyjnego, kontrola dostępu,
 • wykrywania nadużyć,
 • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia – jeśli osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, treść tej zgody będzie każdorazowo określać, w jakim celu Administrator będzie przetwarzał dane.
 • Przekazanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy cywilno-prawnej jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy.
 • Dane osobowe będą lub mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu danych osobowych (w szczególności podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Sanatorium).

4)    Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Unii Europejskiej) ani organizacjom międzynarodowym.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi oraz zrealizowania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (np. podatkowych, rachunkowych, bankowych). Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 • do usunięcia danych osobowych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do wycofania zgody na pzretwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których będzie można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa (zależy to np. od podstawy prawnej przetwarzania konkretnych danych).

Dodatkowo osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 • Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 • Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych w sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych przy wykorzystaniu adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

- DO POBRANIA-

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers