• Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • MORZE, PLAŻA, SŁOŃCE, SPOKÓJ.

  Esencja wypoczynku.
 • Zabawa, zabawa, zabawa...

  po prostu... ZABAWA.
 • Lubisz morze, piasek i słońce ?

  Do plaży mamy 5 minut...

Pracownicy

Informacja dla Pracowników Sanatorium Uzdrowiskowego w Dąbkach.

 

Zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Rozporządzenie)

Centrum Medyczne HCP Sanatorium Uzdrowiskowe w Dąbkach (dalej: Sanatorium) podaje następujące informacje:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 194, 61-485 Poznań, REGON 639635360, NIP 783-15-16-773; zwane dalej Administratorem. Sanatorium jest komórką organizacyjną Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych pracowników Sanatorium i odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Administrator przetwarza dane osobowe pracowników dla celów zatrudnienia, udzielania pomocy socjalnej, zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy:
 1. w ramach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia oraz przepisów prawa pracy, w tym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks Pracy,
 2. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia to jest:
 • dla celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Sanatorium oraz ochrony mienia – prowadzenie monitoringu wizyjnego, kontrola dostępu,
 • wykrywania nadużyć,
 • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia – jeśli pracownik wyrazi zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, treść tej zgody będzie każdorazowo określać, w jakim celu Administrator będzie przetwarzał dane.

Przekazanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy oraz inne przepisy prawa pracy jest obowiązkowe; w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 • Dane osobowe będą lub mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym podstawie przepisów prawa (jak np. ZUS, Urząd Skarbowy), a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu danych osobowych (w szczególności podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Sanatorium).

4)    Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Unii Europejskiej) ani organizacjom międzynarodowym.

 • Dane osobowe będą przechowywane:
 1. przez okres 50 lat (dokumentacja pracownicza),
 2. w innych przypadkach przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (np. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych),
 3. w przypadku przetwarzania opartego na zgodzie, dane w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń przez Administratora będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 • do usunięcia danych osobowych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których będzie można z nich skorzystać, wynikają z właściwych przepisów prawa (zależy to np. od podstawy prawnej przetwarzania konkretnych danych).

Dodatkowo osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 • Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 • Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych w sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych przy wykorzystaniu adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

- DO POBRANIA -

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers