• Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • MORZE, PLAŻA, SŁOŃCE, SPOKÓJ.

  Esencja wypoczynku.
 • Zabawa, zabawa, zabawa...

  po prostu... ZABAWA.
 • Lubisz morze, piasek i słońce ?

  Do plaży mamy 5 minut...

Kandydaci

Informacja dla Kandydatów do pracy w Sanatorium Uzdrowiskowym w Dąbkach.

 

Zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Rozporządzenie)

Centrum Medyczne HCP Sanatorium Uzdrowiskowe w Dąbkach (dalej: Sanatorium) podaje następujące informacje:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 194, 61-485 Poznań, REGON 639635360 NIP 783-15-16-773; zwane dalej Administratorem. Sanatorium jest komórką organizacyjną Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Sanatorium i odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji w Sanatorium, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 § 1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta nie będzie rozpatrywana.

 • Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że możliwość ich udostępnienia będzie wynikała z odrębnej zgody na takie wykorzystanie danych, umieszczonej na formularzu CV.
 • Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Unii Europejskiej) ani organizacjom międzynarodowym.
 • Dane osobowe będą przechowywane do momentu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. W razie wyrażenia przez kandydata do pracy zgody na wykorzystanie danych w celu dalszych rekrutacji (umieszczonej na formularzu CV), będą one przechowywane przez okres 1 roku, po czym zostaną usunięte.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 • do usunięcia danych osobowych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których będzie można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa (zależy to np. od podstawy prawnej przetwarzania konkretnych danych).

Dodatkowo osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 • Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 • Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych w sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych przy wykorzystaniu adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

- DO POBRANIA-

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers